Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"
KOMPETENCEUDVIKLING
Tilmeld dig et åbent kursus i fundraising
Hent folderen "Kompetenceudvikling i fundraising"
Bestil Håndbog i fundraising
Fonde.dk
Få svar på spørgsmål om fundraising under FAQ

FOREDRAG: KOM IGENNEM NÅLEØJET!

Fundraiseren.dk står bag Kultur & Kapital, som giver dig unik viden om sponsering og fundraising.

Baggrunden for foredraget

Der er stor forskel på de omkring 14.000 fonde i Danmark, som uddeler midler til alment velgørende formål. Fælles for dem er dog, at de oplever en stigende interesse og større krav fra samfundet i disse år. Det sker i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres, og der skal skabes ny vækst og bedre velfærd med færre ressourcer.

Resultatet er en hårdere konkurrence om de tilgængelige midler og større krav fra støtteydere til ansøgningers indhold og opbygning samt til bl.a. samfundsrelevans, nyhedsværdi, effekt, økonomi og bæredygtighed. Som fundraiser er man derfor nødt til at tage bestik af denne nye situation og være godt klædt på, hvis man vil have succes med sin fondsansøgning eller ansøgning til offentlige puljer.
 

Udgangspunkt i "Håndbog i fundraising"

Med et ønske om at give projekter den bedst mulige chance for at blive gennemført gennem eksterne midler, har indehaverne Dennis Hørmann og Rasmus Munch fra Fundraiseren.dk skrevet bogen Håndbog i fundraising. Formålet med bogen er at give dig de bedste forudsætninger for at hente eksterne midler hjem til dit projekt. Bogen henvender sig både til den erfarne fundraiser, som ønsker at blive bedre, men også til den helt uerfarne, som måske står foran sit første projekt.
 

Indhold

Med udgangspunkt i håndbogen tager Dennis og Rasmus rundt i Danmark og holder foredrag med en varighed på ca. 2 timer, hvor deltagerne får en indføring i fundraisingprocessen. Foredraget er inddelt i fire områder, hvorigennem du får viden om de fire faser, der ligger i en effektiv ansøgningsproces.

Foredraget vil give dig en rød tråd i fundraisingprocessen, give dig værktøjer og gøre opmærksom på typiske faldgrupper samt lære dig at finde rundt i junglen af puljer og fonde.

De fire faser er:
  • Indsigt: Indsigt giver dig viden om begrebet fundraising og om, hvad det egentlig kræver at fundraise i dag. Vi kigger nærmere på det danske fondsmarked og på nogle af de internationale støtteordninger. Du får også indblik i, hvad du kan søge støtte til, hvem der kan søge, og hvor grænsen egentlig går – fra enkeltpersoner til kommercielle virksomheder.
  • Forberedelse: Forberedelse handler om, hvordan du finder de rette fonde og puljer samt klæder dig på i forhold til den indledende dialog. Du hører om, hvordan støtteyder tænker, og hvordan ansøgninger prioriteres. Vi kigger også nærmere på, hvilke overvejelser du bør gøre dig, før du søger om støtte, og vigtigheden af at få det hele forankret i en egentlig fundraisingstrategi.
  • Ansøgning: Ansøgning handler om at skabe en god struktur i din fondsansøgning. Du får en konkret gennemgang af de forskellige dokumenter, som understøtter din fondsansøgning: Fra et målrettet følgebrev til bilag, der skaber troværdighed. Vi gennemgår den optimale opbygning af en projektbeskrivelse med fokus på det indhold og de hovedpunkter, som støtteyder lægger vægt på.
  • Støtte: Støtte handler om de vigtige arbejdsopgaver, som du skal tage højde for, når dit projekt opnår støtte. Vi gennemgår de typiske afrapporteringsopgaver over for støtteyder og fortæller, hvad den løbende kommunikation med støtteyder kan være. Vi fortæller også om den vigtige formidling i projektperioden samt om, hvilke overvejelser du skal gøre dig, når du går fra projektfasen og ind i en eventuel driftsfase.

Pris og omfang

Foredraget koster 5.000 kr. ex. moms og transport og vil hovedsageligt bestå af et oplæg på 1,5 time, hvorefter deltagerne efterfølgende har mulighed for at stille spørgsmål. Vi holder foredrag i hele landet.

Har din kommune eller forening behov for en mere dybdegående indføring med brug af cases og dialog, udbyder Fundraiseren.dk også forskellige kurser og workshops, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Kontakt os og book foredraget "Kom igennem nåleøjet" »

Læs mere om kompetenceudvikling i fundraising »

Køb Håndbog i fundraising »
KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
REFERENCER

Naturvidenskabernes Hus


Se alle referencer »

Boligsocialnet


Se alle referencer »

Frivilligcenter Høje-Taastrup


Se alle referencer »

Ballerup Kommune


Se alle referencer »

Kulturregion Storstrøm


Se alle referencer »

Arts & Business Norway


Se alle referencer »

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN


Se alle referencer »

ReThink 2017 Kulturturisme


Se alle referencer »

Sports Centrum Dalum


Se alle referencer »

Stubbekøbing Strandjagtforening


Se alle referencer »

Askov Høj- og Efterskole


Se alle referencer »

Gørlev Idrætsefterskole


Se alle referencer »

Mandecentret


Se alle referencer »

Dansk Erhvervsfremme


Se alle referencer »

Komm. Fundraisingnetværk


Se alle referencer »

Herlev Kommune


Se alle referencer »

Vejdirektoratet


Se alle referencer »
Områdefornyelse København

Se alle referencer »
Idrætsrådet Region Hovedstaden

Se alle referencer »
Fujitsu Prisme konference

Se alle referencer »
IDA Lederforum

Se alle referencer »
DSI Andromeda

Se alle referencer »
Freestyle Phanatix

Se alle referencer »

Schultz Information


Se alle referencer »

Det Økologiske Hus


Se alle referencer »

Tåsingeskolens Centerafd.


Se alle referencer »

Frivilligcenter Roskilde


Se alle referencer »

Idrætsefterskolen Ulbølle


Se alle referencer »

Roskilde Kommune


Se alle referencer »

Rudersdal Erhvervsforening


Se alle referncer »

Glud og omegns Borger-...


Se alle referencer »

Frivilligcenter Vesterbro


Se alle referencer »

Kulturregion Midt- og Vest...


Se alle referencer »

Randers Kommune


Se alle referencer »

Th. Langs Skole


Se alle referencer »
Læs mere om fundraisinguddannelsen og kom et skridt nærmere at blive en bedre fundraiser
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN