Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"
KOMPETENCEUDVIKLING
Hent folderen "Kompetenceudvikling for kommuner."
Fonde.dk
Bestil Håndbog i fundraising

FUNDRAISINGFORLØB FOR KOMMUNER

Opkvalificer den kommunale fundraising indsats med et målrettet fundraising forløb fra Fundraiseren.dk

Hent flere midler hjem til kommunen igennem et målrettet forløb

Fundraiseren.dk har på baggrund af dialoger og samarbejde med adskillige kommuner udarbejdet et samlet målrettet fundraisingforløb for kommuner.

Tendensen er åbenlys: Der opleves et stigende behov for løbende hjælp til fundraising i kommunens forvaltninger, institutioner og foreninger med det formål at opnå inspiration, kompetencer, rådgivning og information.

Formålet med et fundraisingforløb er at opkvalificere fundraising indsatsen på tværs af de organisatoriske niveauer i kommunen, – og erfaringerne indikerer tydeligt, at kommunalt ansatte og foreningslivet rykker stærkt og henter flere midler hjem, hvis de bliver holdt i hånden et godt stykke af vejen og har en livslinje at rådgive sig og sparre med.
 

Indhold

Vores fundraisingforløb for kommuner tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov, men består ofte af en række komplementære aktiviteter, som understøtter en målrettet tilgang til kommunal fundraising. Forløbet følges af en følgegruppe i kommunen, som opstiller succeskriterier i samarbejde med Fundraiseren.dk.

Der er fokus på følgende aktiviteter:
 
  • INFOMØDER - skal øge viden på tværs af kommunens niveauer og skabe inspiration til nye projekter. Fokus er på introduktion til koncept, nye støttemuligheder, udviklingstendenser, gode tips og råd.
  • SEMINARER - skal skabe kompetence hos de ansatte, som skal eller arbejder med fundraising. Fokus er på udvikling, beskrivelse, ansøgning og gennemførelse af projekter.
  • RÅDGIVNING - skal give sparring vedr. fondsansøgninger og muligheder for støtte. Fokus er på projektvurdering, ansøgningshjælp, rådgivning pr. telefon og faste træffetider i kommunen.
  • PORTAL - skal give relevant opdateret information om støttemuligheder og fundraising. Fokus er på fondsdatabasen Fonde.dk, som både indeholder vidensbaser og nyhedsservice.
  • PROJEKTER - skal tilbyde hjælp til udvikling og ansøgning af projekter. Fokus er på udfærdigelse af dokumenter, budgetter og økonomi, lobby og fondsansøgninger, afrapportering og evaluering.
 

Nemt at komme i gang

Det er nemt at komme i gang med den løbende fundraising i kommunen, og det kræver ikke, at der først er udarbejdet hverken en fundraising-politik eller taget beslutning om fx ansættelse af en intern fundraiser.

Mens de overordnede strategiske beslutninger finder sted i kommunen, så går hverdagen videre, og der udmøntes ugentlig nye puljer og udmeldes frister hos de private fonde. Måske er det på tide, at din kommune også skaber det bedst tænkelige grundlag for at hente endnu flere midler hjem til udvikling?

Bestil vores folder eller book et gratis møde for at høre mere »
KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
REFERENCER

Naturvidenskabernes Hus


Se alle referencer »

Boligsocialnet


Se alle referencer »

Frivilligcenter Høje-Taastrup


Se alle referencer »

Ballerup Kommune


Se alle referencer »

Kulturregion Storstrøm


Se alle referencer »

Arts & Business Norway


Se alle referencer »

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN


Se alle referencer »

ReThink 2017 Kulturturisme


Se alle referencer »

Sports Centrum Dalum


Se alle referencer »

Stubbekøbing Strandjagtforening


Se alle referencer »

Askov Høj- og Efterskole


Se alle referencer »

Gørlev Idrætsefterskole


Se alle referencer »

Mandecentret


Se alle referencer »

Dansk Erhvervsfremme


Se alle referencer »

Komm. Fundraisingnetværk


Se alle referencer »

Herlev Kommune


Se alle referencer »

Vejdirektoratet


Se alle referencer »
Områdefornyelse København

Se alle referencer »
Idrætsrådet Region Hovedstaden

Se alle referencer »
Fujitsu Prisme konference

Se alle referencer »
IDA Lederforum

Se alle referencer »
DSI Andromeda

Se alle referencer »
Freestyle Phanatix

Se alle referencer »

Schultz Information


Se alle referencer »

Det Økologiske Hus


Se alle referencer »

Tåsingeskolens Centerafd.


Se alle referencer »

Frivilligcenter Roskilde


Se alle referencer »

Idrætsefterskolen Ulbølle


Se alle referencer »

Roskilde Kommune


Se alle referencer »

Rudersdal Erhvervsforening


Se alle referncer »

Glud og omegns Borger-...


Se alle referencer »

Frivilligcenter Vesterbro


Se alle referencer »

Kulturregion Midt- og Vest...


Se alle referencer »

Randers Kommune


Se alle referencer »

Th. Langs Skole


Se alle referencer »
Læs mere om fundraisinguddannelsen og kom et skridt nærmere at blive en bedre fundraiser
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN