Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"

FONDE

REFERENCER

Naturvidenskabernes Hus


Se alle referencer »

Boligsocialnet


Se alle referencer »

Frivilligcenter Høje-Taastrup


Se alle referencer »

Ballerup Kommune


Se alle referencer »

Kulturregion Storstrøm


Se alle referencer »

Arts & Business Norway


Se alle referencer »

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN


Se alle referencer »

ReThink 2017 Kulturturisme


Se alle referencer »

Sports Centrum Dalum


Se alle referencer »

Stubbekøbing Strandjagtforening


Se alle referencer »

Askov Høj- og Efterskole


Se alle referencer »

Gørlev Idrætsefterskole


Se alle referencer »

Mandecentret


Se alle referencer »

Dansk Erhvervsfremme


Se alle referencer »

Komm. Fundraisingnetværk


Se alle referencer »

Herlev Kommune


Se alle referencer »

Vejdirektoratet


Se alle referencer »
Områdefornyelse København

Se alle referencer »
Idrætsrådet Region Hovedstaden

Se alle referencer »
Fujitsu Prisme konference

Se alle referencer »
IDA Lederforum

Se alle referencer »
DSI Andromeda

Se alle referencer »
Freestyle Phanatix

Se alle referencer »

Schultz Information


Se alle referencer »

Det Økologiske Hus


Se alle referencer »

Tåsingeskolens Centerafd.


Se alle referencer »

Frivilligcenter Roskilde


Se alle referencer »

Idrætsefterskolen Ulbølle


Se alle referencer »

Roskilde Kommune


Se alle referencer »

Rudersdal Erhvervsforening


Se alle referncer »

Glud og omegns Borger-...


Se alle referencer »

Frivilligcenter Vesterbro


Se alle referencer »

Kulturregion Midt- og Vest...


Se alle referencer »

Randers Kommune


Se alle referencer »

Th. Langs Skole


Se alle referencer »

GUPD - GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

A.P. Møller og Hustrus Fond

Formål

GUDP er en moderne erhvervsstøtteordning, der er rettet mod at løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og hele samfundet. Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark og sikre arbejdspladser.

GUDP yder tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft.

Ambitionen om samspil kan udtrykkes ved følgende formel, der illustrerer, at fravær eller begrænset omfang af et af formlens led, får konsekvenser for et projekts relevans for GUDP.

GUDP = Bæredygtighed + Effektivitet + Værdiløft
  • Bæredygtighed er fokus på miljø, klima, fødevaresikkerhed, sundhed, dyrevelfærd, arbejdsmiljø og etik. Bæredygtighed er en kilde til højere værdi gennem øget ressourceeffektivitet
  • Effektivitet og produktivitet i produktion og proces øger konkurrencedygtighed, vækst og
  • udnytter ressourcerne optimalt og bæredygtigt
  • Værdiløft indtænkes i alle værdikædens led. Værdiløft opnås gennem høj kvalitet, markedsudvikling, effektivitet, vækst og bæredygtighed
Tilskud fra GUDP ydes med henblik på, at projekterne efterfølgende fører til kommerciel udbredelse af resultaterne, og der skal derfor være udarbejdet forretningsplan(-er) på ansøgningstidspunktet. Forretningsplan indgår som en del af ansøgningen.


Ansøgningsfrist

19. september 2012 kl. 12:00.

Kontaktoplysninger

NaturErhvervStyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

Tlf.: +45 33 95 80 00

http://2.naturerhverv.fvm.dk/gudp.aspx?ID=58163
gudp@naturerhverv.dk

KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN