Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"
FUNDRAISING
Hent folderen "Fundraising til dit projekt"
Bestil Håndbog i fundraising
Fonde.dk
Få svar på spørgsmål om fundraising under FAQ

PROJEKTVURDERING

Fundraiseren.dk har solid erfaring med projektvurdering - Vi hjælper også gerne med dit projekt!

Få dit projekts potentiale vurderet

Med en projektvurdering får du en kvalificeret analyse af dit udviklingsprojekts potentiale. Projektvurderingen er en handlingsplan med klare anbefalinger til forbedringer og støttemuligheder - udelukkende målrettet dit projekt.

Projektvurderingen er især målrettet dig, som indledningsvis gerne vil have modspil til og konstruktiv kritik af din projektidé samt en ærlig vurdering af, hvilke støttemuligheder som er mest oplagte for dit projekt. 

Med udgangspunkt i en tæt dialog med dig, samt en skriftlig beskrivelse af din idé, analyserer og bearbejder vi din idébeskrivelse og sikrer, at den passer til de vigtigste kriterier, som støtteyder lægger vægt på, når ansøgninger vurderes.
 

Skriftlig rapport med forslag til næste skridt

Når du køber en projektvurdering, så vil du modtage en skriftlig rapport, hvor indholdet bygger på vores mange års erfaringer med at hente midler hjem til udviklingsprojekter. Dette giver ofte en unik mulighed for at løfte dit projekt op på et endnu højere ambitionsniveau med forbedret mulighed for støtte. 

Rapporten vil altid blive fulgt op med en samtale, hvor indholdet formidles til dig og eventuelle tvivlspørgsmål besvares. Det sikrer, at du hurtigt kan komme videre på egen hånd - eller med hjælp fra os til ansøgningsprocessen.

Det får du:

  • Analyse af dit projekts stærke og svage sider
  • Oversigt over relevante støttemuligheder
  • Forslag til næste skridt i processen
  • Rapport og mundtlig overlevering

Det koster det:

En fuld projektvurdering, inkl. rapport og efterfølgende samtale, koster normalt ml. 5.000 - 10.000 kr. ekskl. moms og afhænger af projektets omfang og kompleksitet.

Få dit projekts potentiale vurderet - kontakt os for et tilbud »
KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
REFERENCER

Naturvidenskabernes Hus


Se alle referencer »

Boligsocialnet


Se alle referencer »

Frivilligcenter Høje-Taastrup


Se alle referencer »

Ballerup Kommune


Se alle referencer »

Kulturregion Storstrøm


Se alle referencer »

Arts & Business Norway


Se alle referencer »

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN


Se alle referencer »

ReThink 2017 Kulturturisme


Se alle referencer »

Sports Centrum Dalum


Se alle referencer »

Stubbekøbing Strandjagtforening


Se alle referencer »

Askov Høj- og Efterskole


Se alle referencer »

Gørlev Idrætsefterskole


Se alle referencer »

Mandecentret


Se alle referencer »

Dansk Erhvervsfremme


Se alle referencer »

Komm. Fundraisingnetværk


Se alle referencer »

Herlev Kommune


Se alle referencer »

Vejdirektoratet


Se alle referencer »
Områdefornyelse København

Se alle referencer »
Idrætsrådet Region Hovedstaden

Se alle referencer »
Fujitsu Prisme konference

Se alle referencer »
IDA Lederforum

Se alle referencer »
DSI Andromeda

Se alle referencer »
Freestyle Phanatix

Se alle referencer »

Schultz Information


Se alle referencer »

Det Økologiske Hus


Se alle referencer »

Tåsingeskolens Centerafd.


Se alle referencer »

Frivilligcenter Roskilde


Se alle referencer »

Idrætsefterskolen Ulbølle


Se alle referencer »

Roskilde Kommune


Se alle referencer »

Rudersdal Erhvervsforening


Se alle referncer »

Glud og omegns Borger-...


Se alle referencer »

Frivilligcenter Vesterbro


Se alle referencer »

Kulturregion Midt- og Vest...


Se alle referencer »

Randers Kommune


Se alle referencer »

Th. Langs Skole


Se alle referencer »
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN