Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"
FUNDRAISING
Hent folderen "Fundraising til dit projekt"
Bestil Håndbog i fundraising
Fonde.dk
Få svar på spørgsmål om fundraising under FAQ

FONDSANSØGNING

Fundraiseren.dk har solid erfaring med fondsansøgning - Vi hjælper også gerne med dit projekt!

9 ud af 10 ansøgninger får afslag - det gælder også de gode projekter

Indsigt i fondsmarkedet og vinkling af dit projekt er nøglerne til succes. Sagt med andre ord: ”Hvis du ikke opnår indsigt og vinkler dit projekt, så vil dit gode projekt også få afslag.”

Et ansøgningsforløb med Fundraiseren.dk hjælper dig med at optimere hele processen fra idé til ansøgning, så dit projekt opnår de bedste forudsætninger for at opnå eksterne midler. Forløbet er normalt inddelt i følgende 3 faser: Afklaring, Beskrivelse og Ansøgning.
 

Afklaring - vurdering af dit projekt

 • Et infomøde - Indsigt, kortlægning af overordnede muligheder og forventningsafstemning for det videre samarbejde.
 • Afklaring og vurdering - Vurdering af konkrete støttemuligheder og målrettet vurdering af dit projekts potentiale.
 • Win-win samarbejdsaftale - Bekræftelse af rammerne for det videre fundraising forløb, herunder arbejdsopgaver og tidsplan.

Beskrivelse - optimering af dit projekt

 • Fælles målrettet udviklingsmøde - Gennemgang og skitsering ud fra støtteyders retningslinjer og uddelegering af arbejdsopgaver.
 • Beskrivelse og optimering - Tæt samarbejde omkring optimering af dit projekt med Fundraiseren.dk som udførende og dig som videnkilde.
 • Fundraising handlingsplan - Fastlæggelse af den endelige strategi for fundraising samt valg af mulige støtteydere og handlingsplan for lobbyarbejde.

Ansøgning - vinkling af dit projekt

 • Statusmøde og korrektion - Med fokus på fundraising strategien, og udvalgte støtteydere, gennemgås og tilrettes projektet en sidste gang.
 • Vinkling af dit projekt - Renskrivning og vinkling af ansøgninger til de udvalgte støtteydere så projektet lever op til støtteyders forventninger.
 • Godkendelse af ansøgninger - Præsentation af endelige ansøgninger som underskrives personligt og godkendes af dig inden afsendelse.

Det får du:

 • Indsigt i og afklaring af muligheder for at opnå eksterne midler
 • Kvalitativ beskrivelse og optimering af dit projektmateriale
 • Vinkling af ansøgninger til støtteydere og hjælp til lobbyarbejde

Det koster det:

Hos Fundraiseren.dk arbejder vi med flere honorarmodeller i forbindelse med fondsansøgningsforløb. Normalt vil der være tale om et fast honorar for igangsætning af fundraising arbejdet samt et succes-fee, når der modtages en bevilling. Vi arbejder kun i et begrænset omfang med "no cure no pay".

Find svar på flere spørgsmål til fondsansøgning under FAQ »

Sådan arbejder vi »
KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
REFERENCER

Naturvidenskabernes Hus


Se alle referencer »

Boligsocialnet


Se alle referencer »

Frivilligcenter Høje-Taastrup


Se alle referencer »

Ballerup Kommune


Se alle referencer »

Kulturregion Storstrøm


Se alle referencer »

Arts & Business Norway


Se alle referencer »

KØBENHAVNS BRANDVÆSEN


Se alle referencer »

ReThink 2017 Kulturturisme


Se alle referencer »

Sports Centrum Dalum


Se alle referencer »

Stubbekøbing Strandjagtforening


Se alle referencer »

Askov Høj- og Efterskole


Se alle referencer »

Gørlev Idrætsefterskole


Se alle referencer »

Mandecentret


Se alle referencer »

Dansk Erhvervsfremme


Se alle referencer »

Komm. Fundraisingnetværk


Se alle referencer »

Herlev Kommune


Se alle referencer »

Vejdirektoratet


Se alle referencer »
Områdefornyelse København

Se alle referencer »
Idrætsrådet Region Hovedstaden

Se alle referencer »
Fujitsu Prisme konference

Se alle referencer »
IDA Lederforum

Se alle referencer »
DSI Andromeda

Se alle referencer »
Freestyle Phanatix

Se alle referencer »

Schultz Information


Se alle referencer »

Det Økologiske Hus


Se alle referencer »

Tåsingeskolens Centerafd.


Se alle referencer »

Frivilligcenter Roskilde


Se alle referencer »

Idrætsefterskolen Ulbølle


Se alle referencer »

Roskilde Kommune


Se alle referencer »

Rudersdal Erhvervsforening


Se alle referncer »

Glud og omegns Borger-...


Se alle referencer »

Frivilligcenter Vesterbro


Se alle referencer »

Kulturregion Midt- og Vest...


Se alle referencer »

Randers Kommune


Se alle referencer »

Th. Langs Skole


Se alle referencer »
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN