Dennis Hørmann »

“Vidste du, at Fundraiseren.dk har hentet penge hjem fra private fonde og offentlige puljer til projekter inden for de fleste fagområder?"
Rasmus Munch »

"Vidste du, at private fonde og offentlige puljer hvert år uddeler flere milliarder kr. til projekter og aktiviteter i Danmark?"
KUNDECASES

TÅSINGESKOLENS CENTERAFDELING

Fundraiseren.dk hjalp Tåsingeskolens Centerafdeling med at realisere deres projekt Mod og glæde til udvikling.

Mod og glæde til udvikling

Som specialpædagogisk uddannelses- og udviklingssted for børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, er det Centerafdelingens opgave at bringe deres stressniveau ned, så de er i stand til at blive udfordret både fagligt, personligt og socialt. Det skal bl.a. ske igennem projektet ”Mod og glæde til udvikling”.
 
Projektet fokuserer på nytænkning af de udendørs fysiske rammer, så skolen herigennem kan udvikle målgruppen af udviklingsforstyrrede børn og unge – fysiske rammer der styrker kropsbevidsthed, kontrol, selvværd, selvtillid og sociale færdigheder igennem fælles aktiviteter, dvs. støttet inklusion.

Forståelse for vores målgruppe gjorde ansøgningen troværdig

Leder af Centerafdelingen, Ene Wolfsberg, udtaler: ”Centerafdelingen er et velfungerende og velrenommeret specialpædagogisk tilbud. Eleverne skal kunne indgå som aktive samfundsborgere efter endt skolegang – målet er altid at skal kunne gå videre i fortsat uddannelse eller beskæftigelse.
 
Vi fandt denne målsætning interessant i forhold til ønsket om at anvende udemiljøet som en pædagogisk ressource, hvor børnene gennem leg og bevægelse får styrket deres koncentrationsevne og kropsfornemmelser.
 
Grundet manglende erfaring fik vi hjælp fra Fundraiseren.dk til at udarbejde en personlig ansøgning med høj faglig kvalitet i forhold til målgruppe, metode og forankring af viden inden for autisme-området. Fundraiseren.dk viste forståelse for vores verden, hvilket skabte en troværdig ansøgning og tilstrækkelige midler.”

500.000 kr. fra en privat fond

Fundraising processen varede ca. 8 måneder og der blev i alt indhentet 500.000 kr. til projektet fordelt på 1 større privat fond.
Få hjælp til fundraising og realiser dit drømmeprojekt » 
KONTAKT OS HER
Evt. kommentar:
*
Organisation:
 
Hjemmeside:
 
Navn:
 
Telefon:
*
E-mail:
*
FUNDRAISEREN.DK | +45 30 499 655 | CVR 32 74 33 58 | KONTORER I SILKEBORG OG KØBENHAVN